Welkom, bij het Mentorproject

Elke jongere wil en kan met geboden kansen succes maken van zijn werk en daarmee richting geven aan zijn eigen leven! Iedere jongere verdient deze kans! Het mentorproject biedt deze kans!

Onze ambitie

Onze ambitie is het om jongeren van 16 tot en met 27 jaar aansluiting te laten vinden met de arbeidsmarkt door ze te begeleiden naar arbeid of hen (terug) te begeleiden naar een opleiding en het behalen van een startkwalificatie.
Centraal in onze aanpak staan de mentoren! De mentoren voelen zich betrokken bij deze jongeren. 
Zij stellen samen met deze jongeren doelen om hen te begeleiden naar werk of (terug) naar een opleiding. Er wordt gewerkt aan werknemersvaardigheden, attitude én via de netwerken van de mentoren worden mogelijkheden gecreëerd op duurzaam werk.
Het mentorproject werkt nauw samen met werkgeversverenigingen, jongerenorganisaties en opleidingsinstituten.

Share This